Anielskie Hierarchie

Czasem myślę, że Anielskie imiona powstały wyłącznie dla ludzkiej potrzeby identyfikowania Wyższych Wibracji, ponieważ człowiek w swoim logicznym umyśle lubi mieć wszystko uporządkowane i posegregowane. W moim odczuciu Anioły jako indywidualne Energie różnią się oczywiście, ale ta różnica jest oparta na wibracji. Niemniej jednak to tylko moje prywatne postrzeganie duchowego świata, bo z drugiej strony – dlaczego tak Piękne Istoty nie miałyby mieć imion jak my? Nawet jeśli proces nazywania siebie jest cechą umysłu, a nie energii.  Zarówno Archaniołowie jak i Aniołowie sami przedstawiają się ludziom imionami, aby ludziom łatwiej było w nich uwierzyć, zrozumieć to, co przekazują. Kiedy sensytywna osoba otrzymuje przekaz od wysoko wibracyjnej istoty, to ta istota zawsze podaje swoje imię. Również po to, by odróżnić ją od innych, niższych energii. Zatem anielskie imiona mają głęboki sens, także w wibracji dźwięku, który niosą.

Podstawowa hierarchia Aniołów jest bogato opisana w średniowiecznych tekstach. Lista imion anielskich podawanych w ezoterycznych, magicznych i gnostyckich materiałach jest praktycznie nieskończona. Podobnie jak ilość Aniołów. Niektóre podziały i przyporządkowania mogą być interesujące i praktyczne do wykorzystania. Anioły zawsze odpowiadają na nasze modlitwy, ale my czasem chcemy wiedzieć, jak je zawołać. Co prawda spotkałam się już z metodą: „Aniele, którykolwiek, który masz właśnie czas i jesteś w pobliżu…”, jednak nie każdy ma wystarczająco dużo zaufania, by takiej inwokacji używać. Zatem warto poznać podstawowe najważniejsze podziały oraz imiona.

 

Dziewięć anielskich chórów

Serafiny – Anioły miłości, światła i ognia, Symbolicznie dotyczą wysublimowanego poziomu duchowego. Odpowiada im planeta NEPTUN. Przewodzi im Archanioł Metatron.

Cherubiny – strażnicy gwiazd stałych, niebiańscy kronikarze, dawcy wiedzy. Symbolicznie dotyczą poziomu przeznaczenia. Odpowiada im planeta URAN. Przewodzi im Archanioł Raziel.

Trony – przynoszą sprawiedliwość Boga. Symbolicznie dotyczą poziomu trudnych doświadczeń i wyzwań oraz niebezpieczeństw (zwane są także Rydwanami lub Kołami) Odpowiada im planeta SATURN. Przewodzi im Archanioł Zafkiel.

Panowania (Dominacje) – regulują anielskie obowiązki, przez nie manifestuje się Majestat Boga. Symbolicznie dotyczą poziomu szczęścia, możliwości, radości i komunikacji. Odpowiada im planeta JOWISZ. Przewodzi im Archanioł Zadkiel.

Cnoty – czynią cuda na ziemi, obdarzają wdziękiem i męstwem. Symbolicznie dotyczą  poziomu emocji. Odpowiada im planeta WENUS. Przewodzi im Archanioł Rafał.

Moce (Władze) – powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat. Symbolicznie dotyczą poziomu walki i energii psychofizycznej. Odpowiada im planeta MARS. Przewodzi im Archanioł Kamael.

Zwierzchnictwa (Książęta) – ochraniają religię. Symbolicznie dotyczą poziomu indywidualnej osobowości i osobistej drogi życia. Odpowiada im SŁOŃCE. Przewodzi im Archanioł Haniel.

Archaniołowie – opiekunowie ludzi i wszystkich rzeczy materialnych. Symbolicznie dotyczą poziomu mentalnego. Odpowiada im planeta MERKURY. Przewodzi im Archanioł Michał.

Aniołowie – opiekunowie ludzi i wszystkich rzeczy materialnych. Symbolicznie dotyczą poziomu codziennego życia. Odpowiada im KSIĘŻYC. Przewodzi im Archanioł Gabriel.

 

Anioły Kabały

Kabałę możemy podzielić na 10 sefirotów – sfer, w których objawia się światło Stwórcy. Są to kanały boskiej energii, które kształtują cały wszechświat i panują w nim. W każdym odnajdziemy niebiańskiego strażnika. W poniższej tabelce znajdziemy kolejne sefiroty z panującym w każdej Aniołem. Rangi Aniołów zaczerpnięte są z Kabały. My często spotykamy te imiona w postaci Archaniołów.

Królestwo Strażnik siła panująca
1. Kether Haiot Metatron siła twórcza
2. Hokmah Ophanim Rasiel wszechwiedza
3. Binah Aralim Tsafkiel rozum
4. Hesed Haschmalim Tsadkiel współczucie
5. Geburah Seraphim Kamael siła woli
6. Tipharet Malachim Mikael świadomość boska
7. Netzach Elohim Haniel siła pierwotna, miłość
8. Hod Bne Elohim Rafal informacja uniwersalna
9. Jesod Cherubim Gabriel silne uczucia
10. Malkuth Ischim Sandalfon siły ziemi

 

Archaniołowie

Ile źródeł, tyle różnych wersji oraz proponowanych liczb Archaniołów. To dobrze, ponieważ Archaniołowie – tak jak Aniołowie – w ogóle  nie powinni być liczeni. Jest ich na pewno nieskończona ilość. Najczęściej mówi się o siedmiu Archaniołach. W różnych kulturach maja różne imiona, ale możemy też zauważyć podobieństwa. Poniżej najczęściej spotykane imiona Archaniołów. Niewykluczone, że niektóre uosabiają tą samą anielską siłę. O Archaniołach piszę osobno w innych artykułach, tutaj więc tylko przykładowe imiona.

Gabriel

Rafał

Haniel

Arael

Remiel

Michał

Uriel

Chamuel

Kamael

Raziel

Tsadkiel (Zadkiel)

Orfiel

Jofiel

Tsafkiel (Zafkiel)

Zachariel

Metatron

Sandalfon

Jeremiel

Sammael

Muriel

Mariel

 

 

12  Aniołów miesięcy

Każdy z dwunastu miesięcy ma swojego Anioła Opiekuna. Jeśli czujemy się mocno związani z jakimś czasem w roku, szczególnie ze względu na datę urodzenia, to możemy tu odnaleźć Anioła dla siebie. Ci sami Aniołowie patronują też znakom zodiaku rozpoczynającym się w danym miesiącu.

Styczeń – Cambriel (Wodnik)

Luty – Ammixiel (Ryby)

Marzec – Malchidael (Baran)

Kwiecień – Asmodel (Byk)

Maj – Ambriel (Bliźnięta)

Czerwiec – Muriel (Rak)

Lipiec – Verchiel (Lew)

Sierpień – Hamaliel (Panna)

Wrzesień – Zuriel (Waga)

Październik – Barchiel (Skorpion)

Listopad – Advachiel (Strzelec)

Grudzień – Hanael (Koziorożec)

 

360 Aniołów sfery ziemskiego pasa

Każdy stopień na okręgu ziemskim ma swojego anielskiego zwierzchnika. Każdy z tych Aniołów ukierunkowuje, strzeże i formułuje czas i właściwość czasu. Ziemski pas odpowiada astrologicznemu zodiakowi. Te informacje są niesłychana gratką dla osób, które zajmując się astrologia, znają położenie swoich planet w stopniach znaków zodiaku.

od 1 – 30 stopnia Barana

1 – Morech 7 – Opollogon 13 – Opilon 19 – Hyris 25 – Yromus
2 – Malacha 8 – Ramara 14 – Jrachor 20 – Hahadu 26 – Hadcu
3 – Ecdulon 9 – Anamil 15 – Golog 21 – Oromonas 27 – Balachman
4 – Lurchi 10 – Taboru 16 – Argilo 22 – Bekaro 28 – Jugula
5 – Aspadit 11 – Igigi 17 – Barnel 23 – Belfares 29 – Secabmi
6 – Nascela 12 – Bialode 18 – Sernpolo 24 – Nadele 30 – Calacha

 

od 1 – 30 stopnia Byka

1 – Serap 7 – Carubot 13 – Paguldez 19 – Chadail 25 – Baalto
2 – Molabeda 8 – Jajaregi 14 – Pafessa 20 – Charagi 26 – Amalomi
3 – Manmes 9 – Orienell 15 – Jromoni 21 – Hagos 27 – Gagison
4 – Faluna 10 – Concario 16 – Tardoe 22 – Hyla 28 – Carahami
5 – Nasi 11 – Dosom 17 – Umbarim 23 – Camarion 29 – Calamos
6 – Conioli 12 – Galago 18 – Magelucha 24 – Camalo 30 – Sapasani

 

od 1 – 30 stopnia Bliźniąt

1 – Proxones 7 – Morilon 13 – Paschy 19 – Debam 25 – Jamaih
2 – Yparcha 8 – Golema 14 – Amami 20 – Kolani 26 – Bilifo
3 – Obedomah 9 – Timira 15 – Pigios 21 – Mimosah 27 – Mafalah
4 – Padidi 10 – Golemi 16 – Cepacha 22 – Eneki 28 – Kaflesi
5 – Peralit 11 – Darachin 17 – Urgivoh 23 – Corilon 29 – Sibolas
6 – Isnirki 12 – Bagoloni 18 – Amagestol 24 – Ygarimi 30 – Seneol

 

od 1 – 30 stopnia Raka

1 – Nablum 7 – Emfalion 13 – Oramos 19 – Nimalon 25 – Ysquiron
2 – Nudatoni 8 – Pliroki 14 – Tarato 20 – Camalo 26 – Sikesti
3 – Jachil 9 – Losimon 15 – Horomor 21 – Nimtrix 27 – Abagrion
4 – Helali 10 – Kiliki 16 – Tmako 22 – Kalote 28 – Kibigili
5 – Arakuson 11 – Dirilisin 17 – Aragor 23 – Zagol 29 – Forfasan
6 – Maggio 12 – Akahimo 18 – Granona 24 – Mennolika 30 – Charonthona

 

od 1 – 30 stopnia Lwa

1 – Kosem 7 – Kagaros 13 – Horog 19 – Paschan 25 – Jgakys
2 – Methaera 8 – Romasara 14 – Texai 20 – Corocona 26 – Pagalusta
3 – Jvar 9 – Anemalon 15 – Herich 21 – Rimog 27 – Ichdison
4 – Mahra 10 – Tabbata 16 – Ychniag 22 – Abbetira 28 – Takarosa
5 – Paruch 11 – Ahahbon 17 – Odac 23 – Eralicarison 29 – Andrachor
6 – Aslotama 12 – Akenejonaho 18 – Mechebbera 24 – Golopa 30 – Carona

 

od 1 – 30 stopnia Panny

1 – Peresch 7 – Ygilon 13 – Algebol 19 – Cobel 25 – Olaski
2 – Bruahi 8 – Alpaso 14 – Karasa 20 – Hipogo 26 – Hyrmiua
3 – Moschel 9 – Kirek 15 – Akirgi 21 – Iserag 27 – Sumuram
4 – Raschea 10 – Buriuh 16 – Basanola 22 – Breffeo 28 – Astolitu
5 – Girmil 11 – Yraganon 17 – Rotor 23 – Elepinon 29 – Notiser
6 – Zagriona 12 – Argaro 18 – Tigrapho 24 – Naniroa 30 – Regerio

 

od 1 – 30 stopnia Wagi

1 – Thirana 7 – Gesegos 13 – Rigolon 19 – Arioth 25 – Haiamon
2 – Apollyon 8 – Soteri 14 – Riqita 20 – Agikus 26 – Canali
3 – Peekah 9 – Batamabub 15 – Tapum 21 – Cheikaseph 27 – Aglasis
4 – Nogah 10 – Omana 16 – Nachero 22 – Ornion 28 – Merki
5 – Tolet 11 – Lagiros 17 – Arator 23 – Gariniranus 29 – Filakon
6 – Parmasa 12 – Afrei 18 – Malata 24 – Istaroth 30 – Megalogi

 

od 1 – 30 stopnia Skorpiona

1 – Aluph 7 – Ugefor 13 – Trasorim 19 – Panari 25 – Semechle
2 – Schaluah 8 – Armillee 14 – Schulego 20 – Nagar 26 – Radina
3 – Hasperim 9 – Ranar 15 – Hipolopos 21 – Kofan 27 – Hachamel
4 – Adae 10 – Caraschi 16 – Natolisa 22 – Schaluach 28 – Anadi
5 – Helmis 11 – Eralier 17 – Butharusch 23 – Sipillipis 29 – Horasul
6 – Sarasi 12 – Sagara 18 – Tagora 24 – Tedea 30 – Irmano

 

od 1 – 30 stopnia Strzelca

1 – Neschamah 7 – Asoreg 13 – Elason 19 – Caboneton 25 – Alosom
2 – Myrmo 8 – Ramage 14 – Giria 20 – Echagi 26 – Gezero
3 – Kathim 9 – Namalon 15 – Hosun 21- Batirunos 27 – Agasoly
4 – Erimites 10 – Dimurga 16 – Mesah 22 – Hillaro 28 – Ekore
5 – Asinel 11 – Golog 17 – Harkinon 23 – Ergomion 29 – Saris
6 – Geriola 12 – Ugali 18 – Petuno 24 – Ikon 30 – Elami

 

od 1 – 30 stopnia Koziorożca

1 – Milon 7 – Paruchu 13 – Trisacha 19 – Kamual 25 – Segosel
2 – Melamo 8 – Pormatho 14 – Afimo 20 – Parachmo 26 – Sarsiee
3 – Porphora 9 – Ampholion 15 – Garses 21 – Cochaly 27 – Kiliosa
4 – Tapi 10 – Kogod 16 – Masadu 22 – Ybario 28 – Rosora
5 – Jonion 11 – Cermiel 17 – Arabim 23 – Lotifar 29 – Ekorim
6 – Afolono 12 – Erimihala 18 – Amia 24 – Kama 30 – Ramgisa

 

od 1 – 30 stopnia Wodnika

1 – Frasis 7 – Siges 13 – Gagolchon 19 – Erytar 25 – Boreb
2 – Pother 8 – Metosee 14 – Bafa 20 – Kosirma 26 – Soesma
3 – Badet 9 – Abusis 15 – Ugirpon 21 – Jenuri 27 – Ebaron
4 – Naga 10 – Panfodra 16 – Capipa 22 – Altont 28 – Negani
5 – Asturel 11 – Hagus 17 – Koreh 23 – Chimirgu 29 – Nelion
6 – Liriell 12 – Hatuny 18 – Somi 24 – Arisaka 30 – Sirigilis

 

od 1 do 30 stopnia Ryb

1 – Haja 7 – Atherom 13 – Klorecha 19 – Nearah 25 – Ugolog
2 – Schad 8 – Parascho 14 – Baroa 20 – Dagio 26 – Tmiti
3 – Kohen 9 – Egention 15 – Gomognu 21 – Nephasser 27 – Zalones
4 – Echami 10 – Siria 16 – Fermetu 22 – Armefia 28 – Cigila
5 – Flabison 11 – Vollman 17 – Forsteton 23 – Kaerlesa 29 – Ylemis
6 – Alagill 12 – Hagomi 18 – Lotogi 24 – Bileka 30 – Boria

 

 

( Imiona Aniołów podaję za „Wielka Księgą Aniołów” Jeanne Ruland)

Bogusława M. Andrzejewska
Bogusława M. Andrzejewska

Promotorka radości i pozytywnego myślenia, trenerka rozwoju osobistego i duchowa nauczycielka. Pisarka i publicystka, Redaktor Naczelna elektronicznego magazynu „Medium”. Autorka wielu poradników rozwoju. Astropsycholog i numerolog oraz konsultantka NAO. Prowadzi szkolenia na temat wiedzy duchowej i prosperity. Pracuje z Aniołami, robi odczyty w Kronikach Akaszy. Jest nauczycielką Reiki i miłośniczką kryształów, kotów oraz drzew. W wolnym czasie pisze wiersze.

Artykuły: 627
0
    0
    Twój koszyk
    Nie masz żadnych produktówPowrót do sklepu