Archaniołowie

Archaniołowie są najważniejszymi dla ludzkości Aniołami. Mają ogromny zakres działania, który dotyczy między innymi postępu i ewolucji. Żyją w przenikającym je boskim Świetle i przekazują je do otwartych ludzkich serc. Chronią ludzkość przed siłami mroku, stawiając im opór. Ponadto prowadzą ludzi, kierują nimi, przesyłając im impulsy do wielkich ogólnoświatowych zmian. O ile niektóre Anioły opiekują się jednostkami ludzkimi, Archaniołowie przewodzą całej ludzkości. Są także wodzami zastępów anielskich i siłą wykonawczą boskości.

Najczęściej źródła podają imiona 7 Archaniołów, jednakże w zależności od autora nawet w obrębie owych siedmiu anielskich dowódców poszczególne imiona różnią się od siebie. Jest to całkowicie zrozumiałe, kiedy uświadomimy sobie, że wszystkie anielskie imiona są symboliczne i mają za zadanie ułatwić nam zrozumienie aniołów.

Archaniołowie działają w obrębie umysłu, dlatego umownie należą do sfery Merkurego. Wniosek stąd, że wszystkie 72 Anioły Merkurego są Archaniołami. Jeśli przyjmiemy, że bycie Archaniołem przypomina pewną kierownicza funkcję, to nie dziwi nas, ze Archaniołami są Serafiny, Cherubiny, Trony…

Dodam na koniec, że Archaniołów są tysiące… Czy ma zatem sens liczenie ich, nazywanie i porządkowanie w tabelkach? Może lepiej po prostu je kochać i otwierać się na boskie Światło, które przekształcają dla nas w bliską i zrozumiałą energię.

 

ARCHANIOŁ METATRON

Jestem połączony ze źródłem wszelkiej dobroci, miłości i kreatywności.

Metatron – według tradycji – jest jedynym Aniołem w granicach niebieskiej sfery, który był raz człowiekiem. Był znany jako Enoch i był siódmym patriarchą po Adamie. Jest napisane, że był tym, który “chodził z Bogiem” i został wprowadzony do nieba gdzie stał się Archaniołem. Metatron jest też znany jako Pierwszy i Ostatni Archanioł i nosi różne nazwy: Kanclerz Nieba, Anioł Konwencji i Król Aniołów. Jego niebieska funkcja polega na zarejestrowaniu wszystkich naszych czynów w Księdze Życia.

Jego potencjał podtrzymuje ludzkie życie i czyny jak most między Boskością i rodzajem ludzkim. Możemy szukać u niego porady i pomocy w znajdowaniu właściwej miary dla każdego działania, jakie wnosimy w życie. Jeśli korzystamy z Jego pomocy znajdujemy środek równowagi między tym, co dajemy i tym, co zatrzymujemy dla siebie. Metatron umożliwia utrzymanie dobrze zdefiniowanych granic i jasnego postrzegania, tak koniecznych, jeśli  nasz potencjał ma osiągnąć spełnienie w granicach świata formy.

Metatron pomaga odnaleźć właściwą miarę w miłości, pracy i odpoczynku tak, że żyjemy zachowując równowagę, zdrowe życie, harmonię i spokój. Jest świadkiem Twoich dobrych uczynków, być może owocnych aktów miłości i przyjaźni nie dostrzeganych przez innych.
Może tez pomagać nam, kiedy włożyliśmy dużo wysiłku i bardzo trudzimy się nad jakąś czynnością, cokolwiek to jest: próba stworzenia przyjacielskich relacji w pracy, zrzucenie wagi, lub porzucanie uzależniającego lub szkodliwego zwyczaju – nałogu, dawanie z siebie wszystkiego w zespołowym z innymi działaniu.

Możemy modlić do Archanioła Metatrona, aby prowadził nasze wysiłki i pomagał znaleźć prawdziwą miarę dla naszej produkcji i działalności. Możemy prosić Metatrona w naszej medytacji, aby pomógł nam w domowych sytuacjach rozpoznać, kiedy “dość” oznacza naprawdę „dość”, a kiedy musimy zrobić więcej dla siebie lub dla innych.

 

ARCHANIOŁ MICHAŁ

Oznaczam sprawiedliwość i prawdę. Żyję uczciwością.

Imię Michał oznacza z Izraelskiego “Podobnego Bogu”. Jest Archaniołem, którego przyzywamy w naszej walce przeciw negatywnościom. Pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Historycznie jest obrońcą zarówno Izraela, jak i kościoła katolickiego. Jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię prawa i sprawiedliwości. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest też dawcą cierpliwości i szczęścia.

Jest kojarzony z elementem ognia, który symbolizuje spalanie rzeczy tymczasowych i  przejściowych, dzięki czemu tylko czyste wewnętrzne światło może oświetlać nam drogę. Jest nazywany życzliwym Aniołem Śmierci, ponieważ przynosi nam oswobodzenie i nieśmiertelność. Jest Aniołem Końcowego Rachunku i Ważącym Ludzkie  Dusze.

AA Michał jest uważany za największego ze wszystkich aniołów w żydowskich, chrześcijańskich i mahometańskich religiach. Bywa różnie postrzegany, jako Posiadacz Kluczy do  Nieba i Szef Archaniołów, Książę Obecności, Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia Duszy, Anielski Książę Izraela, Stróż Jakuba i anioł Gorejącego Krzewu. Jest niezmordowanym mistrzem dobroci i zawsze pomaga podnieść się pokonanym. AA Michał stosuje reguły samotnego wojownika: zawsze jest skłonny pomóc załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot.

Możemy modlić do Archanioła Michała, aby pomógł nam uporać się z naszymi negatywnościami. Kiedykolwiek zostajemy wystawieni na próbę, może pomagać nam, dodając wytrzymałości i podnosząc naszego ducha ku piękniejszej wizji życia. AA Michał istnieje, aby kierować i chronić nas przed niesprawiedliwością oraz pomagać nam w otwieraniu się do tego, co jest wieczne i trwałe. Możemy prosić go o pomoc w jakimkolwiek trudnym położeniu, kiedy czujemy się zasypani problemami lub osamotnieni i potrzebujemy oparcia.

 

ARCHANIOŁ GABRIEL

Jestem posłańcem przekazującym wiadomości miłości, braterstwa i wolności.

Tradycyjnie Gabriel jest posłańcem Słowa Bożego. Jego imię oznacza “Bóg jest moją siłą”. Zarządza tajemnicą wcielenia wszystkich dusz, które przychodzą na świat i naucza nas wszystkich, jakie posiadamy talenty i jakie zadania mamy na tym świecie do zrealizowania. Jest patronem małych dzieci, opiekuje się i karmi dziecko, szczególnie zaspokajając jego potrzebę miłości. Prowadzi nas do uwolnienia naszego wewnętrznego dziecka słowami czułości i miłości. Jego kierująca ręka jest zawsze tam, gdzie trzeba chronić to, co jest naturalne i czyste wewnątrz nas.

Wszystkie religie czczą Gabriela jako najbardziej potężnego posłańca Źródła. On nigdy nie męczy się dostarczaniem Słowa Bożego do tych, którzy słuchają i czczą Źródło wewnątrz siebie. Jest postrzegany jako Główny Ambasador dla Ludzkości, Anioł Odkrycia, Dawca Dobrych Wiadomości, Orzeczenia i Litości. Jest Aniołem Radości i Ducha Prawdy.

Gabriel pomaga znaleźć mądrość w naszych fizycznych ciałach i poznać nasze osobiste prawdy. Szanuje absolutną indywidualność każdej osoby. Może też pomagać nam żyć zgodnie z naszymi prawdami, z poszanowaniem naszych talentów i darów. Może pomagać odnaleźć odwagę życia z głębokim poznaniem naszych wewnętrznych zdolności otrzymanych od Boga. Gabriel też może pomagać w rozwoju korzystania z naszych indywidualnych darów i w pełnej samorealizacji.

Najistotniejszy dar Gabriela dla nas to rozwijanie naszej siły i naszego przeświadczenia o tym, że każdy z nas wnosi bardzo wartościowy wkład do duchowego rozwoju ludzkości po prostu przez samo bycie tym, kim się jest. Pomaga określić prawdę w sytuacjach, gdzie jest konflikt między wiernością prawdzie i tym, co jest reprezentowane jako prawda. On pomaga widzieć co jest słuszne dla nas w każdej sytuacji, gdzie jesteśmy kierowani naszym wglądem i intuicją. Gabriel zapala światło wewnątrz naszych serc i pomaga nam zobaczyć, jaka jest najlepsza ścieżka, którą powinniśmy podążać dla naszego najwyższego dobra i największej radości.

 

ARCAHANIOŁ RAFAEL

Jestem wzmocniony i uzdrowiony przez moc Bożej miłości.

Rafael jest odpowiedzialny za uzdrawianie ziemi i jej mieszkańców. Jest często określany, jako ten, który uzdrowił Abrahama po obrzezaniu i ten, który wręczył Mojżeszowi książkę wszystkich istniejących ziół, uzdrawiających choroby. Księga Tobiasza w Starym Testamencie opowiada, jak Rafael uzdrowił ojca Tobiasza ze ślepoty, za pomocą maści zrobionej z palonej żółci i tranu.

Rafael jest określany jako Nadzorca Wieczoru Wiatrów, Stróż Drzewa Życia w Ogrodzie Edenu, Anioł Opatrzności, Pilnujący Wszelkiej Ludzkości. Jego imię znaczy: “Boży Uzdrowiciel” lub “Bóg Uzdrawia”.

Rafael jest duchowym źródłem wszystkich kuracji i jako posłaniec Bożej opatrzności przynosi uzdrowienie wszystkim, którzy szukają całości. Reprezentuje definitywną, podstawową kurację wszystkich problemów, którą jest zawsze powrót do Źródła. Rafael pomaga nam uzdrowić nasze ciała, umysły i serca. Pomaga nam osiągnąć zdrowie i jedność. Ofiarowuje ulgę wszystkim, którzy cierpią i potrzebują uzdrowienia, a kiedykolwiek może – łagodzi ból. Kiedy otwieramy nasze serca na uzdrowienie, Rafael prowadzi nas do uzdrowicieli, terapeutów i doradców, którzy są dla nas najbardziej odpowiedni. Rozbudza w nas wzięcie odpowiedzialności za własne zdrowie.  Uruchamia naszego wewnętrznego uzdrowiciela, który najlepiej wie, co jest najlepsze dla naszego zdrowia i witalności.

Rafael może pomagać nam dostrzec uzdrawiające lekcje w chorobie i zrozumieć, jakim cierpieniem można czegoś się o sobie nauczyć. Kiedy wybieramy zdrową ścieżkę, jego duch prowadzi nas do osiągnięcia maksymalnego zdrowie.

Anioł ten przekształca nasze chore umysły i serca, abyśmy mogli dotknąć jego skrzydła i uzyskiwali dostęp do jego Bożych darów. Rafael zawsze chętnie prowadzi nas do jedności i harmonii. Wystarczy tylko tego zapragnąć.

 

ARCHANIOŁ URIEL

Jestem wypełniony Bożym Światłem. Jestem wiecznie promiennością, kochaniem i mądrością.

Uriel, którego imię znaczy: “Światło Boga”, jest Aniołem, przynoszącym rodzajowi ludzkiemu poznanie i zrozumienie Ducha. Jest najbardziej promiennym Aniołem i został przedstawiony jako schodzący z nieba na ognistym wozie ciągniętym przez białe konie.

Bywa różnie nazywany: Płomień Boga, Anioł Obecności i Anioł Zbawienia. Jest też określany jako Książę Światła i interpretator proroctw.

To właśnie Uriela Bóg posłał do Noego, aby ostrzec go przed potopem. Biblia opowiada, jak Uriel schodził do Ogrodu Edenu na promieniach słońca i stał w jego bramie z ognistym orężem. Jest On też Aniołem pilnującym grzmotu i przerażenia. Jako Anioł Żalu może pomagać zrozumieć prawa karmy, które najprościej mówiąc oznaczają, że zbieramy to, co zasialiśmy. Uriel także pomaga dostrzec, jak Boża litość  przynosi nam świadomość, że jesteśmy wszyscy kochani przez Boga.

Uriel bywa postrzegany jako najbardziej bystrooki ze wszystkich aniołów. Często jest przedstawiany z płomieniem wiedzy w otwartej ręce, który prowadzi rodzaj ludzki do zdrowia i dobrobytu. Jeśli ta wiedza jest nadużywana, wówczas Uriel dostarcza Bożą zemstę. Uriel pomaga nam zrozumieć, dlaczego wszystkie rzeczy są takimi, jakimi są. On pomaga zaufać Bożemu planowi i uwierzyć, że wszystkie pojawiające się sytuacje i wybory są ostatecznie dla naszego najwyższego dobrego i wielkiej radości.

Uriel pomaga przetłumaczyć nasz wewnętrzny głos i zrozumieć nasze sny. Prowadzi nas do brania większej odpowiedzialności za własne życie. Z jego pomocą mamy możliwość zrealizować nasz potencjał jako prawdziwie twórcze istoty. Uriel pomaga nam odnaleźć nasze wewnętrzne światło i promieniować jak słońce, kiedy wyrażamy pełnię miłości i wewnętrznego piękna.

 

Bogusława M. Andrzejewska
Bogusława M. Andrzejewska

Promotorka radości i pozytywnego myślenia, trenerka rozwoju osobistego i duchowa nauczycielka. Pisarka i publicystka, Redaktor Naczelna elektronicznego magazynu „Medium”. Autorka wielu poradników rozwoju. Astropsycholog i numerolog oraz konsultantka NAO. Prowadzi szkolenia na temat wiedzy duchowej i prosperity. Pracuje z Aniołami, robi odczyty w Kronikach Akaszy. Jest nauczycielką Reiki i miłośniczką kryształów, kotów oraz drzew. W wolnym czasie pisze wiersze.

Artykuły: 606
0
    0
    Twój koszyk
    Nie masz żadnych produktówPowrót do sklepu