Główna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Kroniki Akaszy  Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

O Wolności

Powrót do Prosperity

 

Kroniki Akaszy

Doświadczanie

Z moich Kronik

Słowa Mocy

Złoto i tombak

Odczyty dla innych

Odczyty:

O Prospericie

O Reiki

O Oświeceniu

O Radości

O Świetle

O Wybaczaniu

O Wybieraniu

O Wolności

O Mądrości

O Strażniku Światła

O Drodze życia

O Wodzie

O Łagodności

O Pięknie

O Ciszy

O Lekkości

O Oczekiwaniu

O Astrologii

O Podtrzymywaniu Piękna

O Naturze

O Przesileniu

O Przejściu

O Planie Duszy

O Malowaniu

O Uzdrawianiu

O Czasie Zmiany

O Spokoju

O Rozwoju

O Lęku

O Przemianie

O Pasji

O Serdeczności

O Akceptacji

O Powierzeniu

O Pieniądzach

O Karmie

O Słowach

O Miłości

O Kochaniu Siebie

O Lekkości

O Rozstaniu

O Bezpieczeństwie

O Świętach

O Trudnym czasie

O Wierze w siebie

O Byciu dobrym

Jak kochać siebie?

O Kochaniu

O Źródle Światła

O Przesycie

O Strachu

O Bliskości

O Praktyce

O Stwarzaniu

O Zachwycie

O Chwili dla siebie

O Szukaniu dobra

O Pokarmie

O Lustrze

O Chęci wiedzy

O Aniołach

O Kryształach

 

 

 

Przekaz od Mistrzów i Nauczycieli z Kronik Akaszy dla Czytelników tej strony

Wolność w pojęciu duchowym to mądrość i świadomość. To rozumienie, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Człowiek  jest w swojej boskiej mocy i w swojej naturze niczym nieograniczony i jego możliwości są nieograniczone. Ludzie nie uświadamiają sobie tego, ponieważ żyją w świecie w czterech wymiarach, z których czwartym jest czas - iluzja czasu. W istocie wielowymiarowość istnienia opiera się na większej ilości wymiarów. Sprawia ona, że człowiek jako istota boska nie jest niczym ograniczony.

Człowiek jest Światłem i częścią Wszystkiego Co Jest, a zatem ma połączenie ze Wszystkim. Człowiek ma też połączenie z każdą inną czującą istotą, a to oznacza, że nikt tak naprawdę nie może zrobić nic wbrew woli żadnego z Was. Tymczasem żyjecie w iluzji dualizmu, w ograniczeniach nałożonych przez programy dusz, przez programy do realizacji, które powodują, że odczuwanie rozmaite problemy. W istocie jesteście Światłem. Światła nie można ograniczyć, zamknąć, zniewolić. Światło przetrwa, nawet jeśli człowiek zostanie zabity. Ciało jest tylko przejściowym pojazdem tutaj w tym czterowymiarowym istnieniu. Warto o tym pamiętać, ponieważ Światło jest nieśmiertelne, a nieśmiertelność oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń.

Wolność w pojęciu duchowym to świadomość własnej świetlistości, nieśmiertelności, bezkresnego trwania. Wolność to świadomość własnej mocy i siły, którą można wpływać na swoje istnienie i na swoje doświadczenie. Ludzie zamknięci w dualizmie w istocie nie są w stanie do końca odczuwać i doświadczać tej wolności, ponieważ ich zmysły zaprzeczają takiej prawdzie. Ich zmysły pokazują im wszystkie ograniczenia, jakie zostały nałożone przez cztery wymiary. Wolność jest zatem pojęciem dla człowieka abstrakcyjnym. Człowiek  potrafi je na tę chwilę odnieść wyłącznie do swojego czterowymiarowego świata. Im mniej ograniczeń sobie w tym świecie buduje, tym bardziej czuje się wolny.

Warto zacząć od miłości i nauki miłości do siebie, ponieważ kochanie siebie pozwala wyjść poza ograniczenia. Kochanie siebie pozwala też otworzyć się na budowanie prawdziwej wolności także tu w tym czterowymiarowym istnieniu. Zatem kochanie siebie, uświadomienie sobie swojego Światła i swojej nieśmiertelności to pierwszy krok do tego, żeby poczuć, że w istocie nikt i nic nie jest w stanie was zniewolić.

(spisała Bo Andrzejewska - maj 2019)