Główna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Kroniki Akaszy  Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

O Wybieraniu

Powrót do Prosperity

 

Kroniki Akaszy

Doświadczanie

Z moich Kronik

Słowa Mocy

Złoto i tombak

Telefon do Boga

Wątpliwości

Karty Kronik Akaszy

Odczyty dla innych

Odczyty:

O Prospericie

O Reiki

O Oświeceniu

O Radości

O Świetle

O Wybaczaniu

O Wybieraniu

O Wolności

O Mądrości

O Strażniku Światła

O Drodze życia

O Wodzie

O Łagodności

O Pięknie

O Ciszy

O Lekkości

O Oczekiwaniu

O Astrologii

O Podtrzymywaniu Piękna

O Naturze

O Przesileniu

O Przejściu

O Planie Duszy

O Malowaniu

O Uzdrawianiu

O Czasie Zmiany

O Spokoju

O Rozwoju

O Lęku

O Przemianie

O Pasji

O Serdeczności

O Akceptacji

O Powierzeniu

O Pieniądzach

O Karmie

O Słowach

O Miłości

O Kochaniu Siebie

O Lekkości

O Rozstaniu

O Bezpieczeństwie

O Świętach

O Trudnym czasie

O Wierze w siebie

O Byciu dobrym

Jak kochać siebie?

O Kochaniu

O Źródle Światła

O Przesycie

O Strachu

O Bliskości

O Praktyce

O Stwarzaniu

O Zachwycie

O Chwili dla siebie

O Szukaniu dobra

O Pokarmie

O Lustrze

O Chęci wiedzy

O Przyrodzie

O Muzyce

O Podnoszeniu energii

O Emocjach

O Kłóceniu się

Kochaj

O Tym Czasie

O Zaufaniu

O Naturze ludzkiej

O Miłości do siebie

O Czasie Światła

O Życzeniach

O Uzdrawianiu relacji

O Prawie Wyboru

O Dostępie do Światła

O Otwarciu na miłość

O Dualizmie

O Rozwoju duszy

Być Bezpiecznym

O Aniołach

O Kryształach

 

 

 

Przekaz od Mistrzów i Nauczycieli z Kronik Akaszy dla Czytelników tej strony

Często powtarzamy w swoich przekazach, że najważniejsze jest serce i najważniejsze jest odczuwanie sercem. Dokonywanie wyborów jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju tutaj na Ziemi. Jest to świat wielowymiarowy, bardzo mocno zabarwiony dualizmem. Pojawiają się na nim różne odcienie Światła: jaśniejsze, ciemniejsze, kolorowe, różnobarwne. Rolą człowieka jest dokonywanie suwerennego wyboru.

Każdy oczywiście może korzystać z różnych podpowiedzi. Można zaglądać w Kroniki, można się modlić, można medytować. Można rozwijać jasnowidzenie, otwierać Trzecie oko i wykonywać tysiące ćwiczeń, dzięki którym człowiek może pojmować, odbierać więcej.  Natomiast to zawsze człowiek decyduje komu uwierzy, za czym pójdzie. To człowiek ma dokonać wyboru.

Rozwój duchowy nie polega na przekonywaniu kogokolwiek do czegokolwiek. Rozwój duchowy nie może polegać na prowadzeniu za rękę i nakłanianiu do czegoś. Każdy duchowy nauczyciel siedzi w swoim domu i pozwala, by uczniowie do niego przychodzili. Także ci nauczyciele, którzy wędrują po świecie, siadają pod drzewem i pozwalają, by uczniowie gromadzili się wokół nich. Nikt nie chodzi od drzwi do drzwi, nie puka i nie mówi: "słuchaj właśnie mnie, ponieważ to ja mam rację".

Dlatego też pojawiają się w Waszej rzeczywistości teksty, materiały, przekazy sprzeczne z tym, co jest prawdą pochodzącą ze Światła. Są one po to, abyście mogli dokonywać wyboru. Są one przeciwwagą. Jeśli człowiek nie ma wyboru, wówczas się nie rozwija. Gdyby Was wszystkich posadzić w świątyni przed posągiem Buddy i zamknąć drzwi, wszyscy modlilibyście się do tego właśnie posągu. Dlatego też są różne świątynie, są różne religie, są różni nauczyciele duchowi, są rożne ścieżki. Po to byście mogli wybierać, byście mogli ufać. Po to, byście mogli kładąc rękę na sercu odkrywać, co jest Waszą Prawdą, ponieważ to Wasze życie i Wasz rozwój i tylko Wasz wybór się tutaj liczy. Tylko Wasz wybór jest dla Was istotny. Żadne argumenty, żadne przekonywanie nie ma racji bytu w tym wszystkim, co jest duchowością.

Kroniki są otwarte dla wszystkich, którzy chcą słuchać. Światło z Kronik płynie do wszystkich serc, które chcą je przyjąć. Nikogo nigdy nie będziemy zmuszać ani przekonywać do tego, że tylko my jesteśmy jedynym prawdziwym Światłem z Najwyższego Źródła.

(spisała Bo Andrzejewska - kwiecień 2019)