Główna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Kroniki Akaszy  Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

O Przesileniu

Powrót do Prosperity

 

Kroniki Akaszy

Doświadczanie

Z moich Kronik

Słowa Mocy

Mistrzowie

Złoto i tombak

Telefon do Boga

Wątpliwości

Karty Kronik Akaszy

Odczyty dla innych

Odczyty:

O Prospericie

O Reiki

O Oświeceniu

O Radości

O Świetle

O Wybaczaniu

O Wybieraniu

O Wolności

O Mądrości

O Strażniku Światła

O Drodze życia

O Wodzie

O Łagodności

O Pięknie

O Ciszy

O Lekkości

O Oczekiwaniu

O Astrologii

O Podtrzymywaniu Piękna

O Naturze

O Przesileniu

O Przejściu

O Planie Duszy

O Malowaniu

O Uzdrawianiu

O Czasie Zmiany

O Spokoju

O Rozwoju

O Lęku

O Przemianie

O Pasji

O Serdeczności

O Akceptacji

O Powierzeniu

O Pieniądzach

O Karmie

O Słowach

O Miłości

O Kochaniu Siebie

O Lekkości

O Rozstaniu

O Bezpieczeństwie

O Świętach

O Trudnym czasie

O Wierze w siebie

O Byciu dobrym

Jak kochać siebie?

O Kochaniu

O Źródle Światła

O Przesycie

O Strachu

O Bliskości

O Praktyce

O Stwarzaniu

O Zachwycie

O Chwili dla siebie

O Szukaniu dobra

O Pokarmie

O Lustrze

O Chęci wiedzy

O Przyrodzie

O Muzyce

O Podnoszeniu energii

O Emocjach

O Kłóceniu się

Kochaj

O Tym Czasie

O Zaufaniu

O Naturze ludzkiej

O Miłości do siebie

O Czasie Światła

O Życzeniach

O Uzdrawianiu relacji

O Prawie Wyboru

O Dostępie do Światła

O Otwarciu na miłość

O Dualizmie

O Rozwoju duszy

Być Bezpiecznym

O Aniołach

O Kryształach

 

 

 

Przekaz od Mistrzów i Nauczycieli z Kronik Akaszy dla Czytelników tej strony

Czas kiedy dzień jest najdłuższy to przesilenie letnie. To okres wypełniony bardzo silną energią, która spływa na Ziemię wraz ze światłem słońca. Długi dzień sprawiał, że ludzie od wieków czuli instynktownie napływ wielkiej  świetlnej mocy. Światło niesie w sobie energię wzrostu. To słońce powoduje, że wzrastają rośliny. Bez jego światła nie mają na to szans. Słońce jest zatem źródłem witalnej siły. Dlatego też najdłuższy dzień to okres, kiedy energia wzrostu, witalności, zdrowia, mocy jest największa, ponieważ jest też na Ziemi najwięcej słonecznego światła.

Poprzez czas i przestrzeń w dniu przesilenia spływa na Ziemię wyjątkowa energia, która wzmacnia w człowieku Dobro i rozjaśnia wszystkie ciemne zakamarki. To nie oznacza, że całkowicie znika z Ziemi ten drugi dualny wymiar. Jednak jest on w tym czasie słabszy niż kiedykolwiek. Wszystkie przesilenia na Ziemi niosą w sobie specyficzną energię. Jest ona wzmacniania przez ludzi, ponieważ ludzkie myśli i wiara zasilają to zjawisko. Jeśli ktoś uwierzy, że jest coś wielkiego, magicznego, o niezwykłych właściwościach i cała duża grupa ludzi za nim w to uwierzy, to będą oni potęgować to zjawisko mocą swoich myśli. Tak może powstać silny myślokształt.

Ludzie zawsze byli wrażliwi na moc światła. Dostrzegali jego dobro i siłę, jego uzdrawiającą moc. Dlatego od wieków zauważano, że ten dzień, kiedy światła jest najwięcej, jest dniem szczególnym. Od dawna wysyłali w kierunku tego dnia wiele swoich modlitw. Te modlitwy zasilają zjawisko, wzmacniając jego specyfikę. Dzięki ludzkim modlitwom i wierze tworzą się pewne szczeliny w czasoprzestrzeni, poprzez które na Ziemię schodzi więcej Światła. To też jest oczywista odpowiedź na ludzkie modlitwy, które zawsze są wysłuchane. Ludzie nie zawsze widzą, że przychodzi do nich odpowiedź. Jednak to wszystko, co płynie z głębi serca z wiarą, jest stwórcze i zmienia czasoprzestrzeń. W okresie przesilenie głęboka ludzka wiara otworzyła portale, poprzez które dostaje się na Ziemię dużo więcej silnej energii.

Każdy człowiek, który ma w sobie zaufanie, który ma otwartą czakrę serca i jest ukierunkowany na Światło, który niesie w sobie odpowiednią dawkę Dobra, będzie jak lustro przyciągał do siebie Dobro i Światło. Te portale są oczywiście dla wszystkich. Dla każdego, kto wyciągnie rękę. Ale też nie każdy w to wierzy i nie każdy chce z tego korzystać. I to też jest zupełnie naturalne, bo każdy ma prawo wolnego wyboru.

Portale Światła przynoszą ludziom wzrost zdrowia, dobrobytu i tego wszystkiego, co jest specyficzne dla Ziemi. To Światło jest połączone z charakterystyczną energią ziemskiej materii. Najmocniej oddziałuje na to, co materialne, związane z żywiołem Ziemi. Przede wszystkim działa na zdrowie i działa na pieniądze. Jest to dobry czas na rozwijanie dobrobytu. Także miłość fizyczna jest zasilana przez te portale. Dlatego na obszarze Polski Kupalnocka związana była z praktykowaniem seksualnych doświadczeń.

Nie jest to okres, kiedy mówi się o wznoszeniu mistyki i duchowości, ale oczywiście Światło może zasilać wszystko, czego pragniemy i co niesie w sobie iskry boskości. A zatem wszystko, co wiąże się ze Światłem i Dobrem może korzystać z otwartych w przesileniu portali.

(spisała Bo Andrzejewska - czerwiec 2019)