Główna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Kroniki Akaszy  Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

O Prospericie

Powrót do:

Kroniki Akaszy

Doświadczanie

Z moich Kronik

Słowa Mocy

Mistrzowie

Złoto i tombak

Telefon do Boga

Wątpliwości

Karty Kronik Akaszy

Odczyty dla innych

Odczyty:

O Prospericie

O Reiki

O Oświeceniu

O Radości

O Świetle

O Wybaczaniu

O Wybieraniu

O Wolności

O Mądrości

O Strażniku Światła

O Drodze życia

O Wodzie

O Łagodności

O Pięknie

O Ciszy

O Lekkości

O Oczekiwaniu

O Astrologii

O Podtrzymywaniu Piękna

O Naturze

O Przesileniu

O Przejściu

O Planie Duszy

O Malowaniu

O Uzdrawianiu

O Czasie Zmiany

O Spokoju

O Rozwoju

O Lęku

O Przemianie

O Pasji

O Serdeczności

O Akceptacji

O Powierzeniu

O Pieniądzach

O Karmie

O Słowach

O Miłości

O Kochaniu Siebie

O Lekkości

O Rozstaniu

O Bezpieczeństwie

O Świętach

O Trudnym czasie

O Wierze w siebie

O Byciu dobrym

Jak kochać siebie?

O Kochaniu

O Źródle Światła

O Przesycie

O Strachu

O Bliskości

O Praktyce

O Stwarzaniu

O Zachwycie

O Chwili dla siebie

O Szukaniu dobra

O Pokarmie

O Lustrze

O Chęci wiedzy

O Przyrodzie

O Muzyce

O Podnoszeniu energii

O Emocjach

O Kłóceniu się

Kochaj

O Tym Czasie

O Zaufaniu

O Naturze ludzkiej

O Miłości do siebie

O Czasie Światła

O Życzeniach

O Uzdrawianiu relacji

O Prawie Wyboru

O Dostępie do Światła

O Otwarciu na miłość

O Dualizmie

O Rozwoju duszy

Być Bezpiecznym

Wiara w Dobro

Poza oczekiwania

O Mocy Słów

Łańcuch Światła

O Doświadczaniu

O Aniołach

O Kryształach

 

 

 

 

Przekaz od Mistrzów i Nauczycieli z Kronik Akaszy dla Czytelników tej strony

Wasze myśli tworzą Waszą rzeczywistość. Prawo Przyciągania jest znane od dawna i wielu spośród Was stosuje je z dobrym efektem. To, o czym chcemy byście pamiętali, to sposób w jaki wypowiadacie  Wasze afirmacje i sposób w jaki opisujecie Wasze marzenia.

Kluczem do spełnienia jest Wasze serce. To ono jest centrum Waszego świata. Serce zakotwicza w sobie moc realizacji. Zarówno jeśli chodzi o uzdrowienie ciała, jak i o relacje miłosne lub przyjacielskie, jak i wtedy, kiedy pragniecie wykreować dobrą pracę lub finansowe bogactwo. Od serca płynie energia stwarzania. To serce jest portalem, który uruchamia w Was boską moc, dzięki której możecie czynić cuda na Ziemi.

Większość nauczycieli uczy Was poprzez umysł, mówiąc: "twórz myśl". Myśl jest ważna, ponieważ pokazuje drogę. Jest określeniem celu. Myśl nazywa pragnienie, dlatego powinna nazywać to czego chcecie, a nie brak, który chcecie zapełnić. Natomiast serce daje moc realizacji. Podstawowym elementem stwarzania jest uświadomienie sobie swojej mocy i możliwości. To wysoka samoocena przygotowuje podłoże do zasługiwania, czyli otwarcia się na to, czego pragniecie. Kochanie siebie jest uruchomieniem mocy serca, która prowadzi Was do celu.

Serce jest magicznym kluczem. Jego rytm pokazuje rodzaj ścieżki. Jeśli jest harmonijny, wypełnia Was Boskimi możliwościami. Jeśli wypada z harmonii, prowadzi w zupełnie inne doświadczenia. Nie ma złych doświadczeń. Wszystko jest potrzebne dla wzrastania duszy, ale pewnych sytuacji nie chcecie, a innych pożądacie. Aby doświadczać jak najwięcej rzeczy i zdarzeń pożądanych i miłych dla was, wyrównujcie rytm serca. Kładźcie dłoń na sercu i zadawajcie kolejno pytania:

Co jest dobre dla mnie?

Czy to przyniesie mi uczucia, jakich oczekuję?

Serce działa poprzez uczucia. Wzbudzanie w sobie miłości podnosi moc sprawczą kreacji. Najpierw niech to będzie miłość do siebie. Ona poprowadzi i oświetli drogę do wybranego celu.

(spisała Bo Andrzejewska - kwiecień 2019)