Główna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Healing Art  Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

Kurs numerologii

 

Horoskop karmiczny

Horoskop osobisty

Horoskop partnerski

Portret numerologiczny

Zmiana numerologiczna

Prognoza anielska

Horoskop anielskich serc

Horoskop anielski

 

Konsultacja z Prosperity

Zajęcia indywidualne

Kurs Prosperity

Kurs Instruktorski - Prosperita

Wykład na CD z Prosperity

Wykład na CD z Prosperity2

Wykład na CD "Duch i materia"

Kursy Reiki

Kurs  numerologii

Kurs podstaw astrologii

Kurs Analizy z Wyglądu

Warsztaty o Aniołach

Wykład na CD o Aniołach

Wykład na CD o związkach

Kurs: Emocje w związku

Kurs Psychografologii

Warsztaty: Rozpoznawanie natury człowieka

 

 

 

 

Numerologia to metoda poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka, opierająca się na znajomości symboli kosmicznych, jakimi są liczby i litery. Podstawy tej ezoterycznej wiedzy, która może stać się magicznym kluczem do  zrozumienia własnego wnętrza, stworzył Pitagoras, który postrzegał liczbę jako zasadę istnienia wszechświata.

Kurs podstaw numerologii umożliwia samodzielną pracę z liczbami, pojawiającymi się w życiu. Ułatwia dobór właściwego podpisu, imion dla dzieci, opracowanie nazwy firmy, wybór daty ślubu, wchodzenie w spółki z odpowiednimi ludźmi itp. Uczy analizy numerów telefonicznych, numerów konta, dat, rejestracji samochodowych i wyjaśnia, jaki potencjał energetyczny niesie dana liczba i w jaki sposób jej subtelna wibracja wspiera człowieka w dowolnej sytuacji.  

Ponadto znajomość numerologii pozwala zbudować portret człowieka, w którym zobaczymy jego mocne i słabe strony, wyłapiemy długi karmiczne oraz dowiemy się, skąd biorą się ewentualne trudności i kłopoty w życiu.  Na portret numerologiczny składa się kilka danych. Przede wszystkim Liczba Przeznaczenia wyliczona z daty urodzenia. Liczba ta w połączeniu z dniem, w którym przyszliśmy na świat, pokazuje nasz podstawowy program życiowy, to, co mamy tutaj do zrealizowania. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, bo chociaż zazwyczaj swój program czujemy całą duszą i tęsknimy za choćby dotknięciem tego, co reprezentuje, to jednocześnie tysiące przeszkód blokuje spełnienie.

Kolejnym niesłychanie ważnym elementem są liczby wynikające ze zsumowania samogłosek i spółgłosek wszystkich imion i nazwisk, kiedykolwiek używanych. Taki zestaw nazywany jest kombinacją i pokazuje nasze „narzędzia” do realizacji podstawowego programu. Tutaj numerolog odnajduje cechy charakteru, skłonności, zdolności, dzięki którym człowiek może funkcjonować w społeczeństwie. Porównuje się go do tzw. potencjału, czyli wypisanej w tabelce ilości poszczególnych wibracji, charakterystycznej dla danej osoby. Potencjał wyliczamy również z imion i nazwisk, uzyskując w ten sposób pełny obraz osobowości.

Dodatkowo można wykorzystać numerologię do analizy prognostycznej, budując tzw. Diament życia. Pokaże on ważne okresy, określając jakie wibracje zabarwiają swoją mocą dane cykle w naszym życiu. Rozpoznamy również dzięki temu nasze najważniejsze wyzwania i będziemy wiedzieć, na czym przede wszystkim należy się skupić. 

Szkolenie numerologiczne trwa jeden weekend. Prowadzone jest w kameralnych grupach po 2-4 osób, co umożliwia zanalizowanie wibracji każdego uczestnika i pomoc przy pierwszych indywidualnych ćwiczeniach. Koszt szkolenia wynosi 500 zł. 

Jednodniowa wersja indywidualnego warsztatu z dowolnym stopniem zaawansowania kosztuje 450 zł. Czas trwania wynosi ok. 6 godzin. Istnieje możliwość podzielenia szkolenia na dwa etapy po 3 godziny.

Proponuję także szkolenie indywidualne dowolnego stopnia za pośrednictwem Skype'a, ok. 6 godzin w cenie 400 zł. Tego typu spotkanie można podzielić na kilka etapów, w zależności od potrzeb.

PROGRAM Numerologii I stopnia:

1. Jak działa numerologia?

2. Liczby podstawowe i mistrzowskie

3. Interpretacja portretu numerologicznego

 a). Wibracja liczby urodzenia

 b). Wibracja liczby psychiki

 c). Potencjał zawarty w literach "imienia"

  • nadmiar

  • niedobór

  d). Liczba duszy

  e). Liczba ekspresji

  f). Cele życiowe

  g). Liczby karmiczne

4. Diament życia

a).  Cykle życia

b).  Punkty zwrotne

c).  Wyzwania życiowe

5. Podpis i przeznaczenie

6. Nazwa i przeznaczenie firmy

7. Prognoza i lata osobiste

Kurs I stopnia to poznanie podstaw numerologii i nauka obliczania portretu. Po takim kursie warto przez parę miesięcy wykonywać samodzielnie portrety i próbować robić spójne analizy. Zalecam wykonanie co najmniej 100 portretów - dopiero wówczas możemy w pełni odczuwać działanie liczb.

 

PROGRAM Numerologii II stopnia:

1. Ćwiczenie interpretacji i tworzenie opisu portretu numerologicznego.

2. Harmonizacja karty numerologicznej dla potrzeb własnych

a). zasady dopasowania kombinacji

b). charakterystyka działania poszczególnych układów

c). uzupełnianie potencjału

d). wybór odpowiednich imion

e). korzystne podpisy

f). techniki wprowadzania zmiany

g). ćwiczenia

3. Numerologiczne wyznaczniki predyspozycji i skłonności

4. Numerologia karmiczna

a). obliczanie wyznaczników karmicznych

b). interpretacja programów karmicznych

 

Kurs II stopnia zawiera głównie naukę harmonizacji portretu. Ponieważ jest to temat trudny i obszerny, wymaga wielu praktycznych ćwiczeń. Kurs można zrobić zaraz po numerologii I stopnia, jednak wprawy nabieramy w wyniku intensywnej praktyki. Przez pierwszy rok po kursie zalecam konsultowanie ze mną proponowanych zmian.

 

PROGRAM Numerologii III stopnia:

1. Psychologia związków

a). ogólna charakterystyka porównawcza

b). określanie potrzeb emocjonalnych na podstawie portretu

c). szukanie dopasowania na podstawie liczb

d). praca z wewnętrznym dzieckiem

2. Kwadrat Pitagorasa

3. Liczby i zdrowie

a). elementy psychosomatyki

b). Liczba Urodzenia a emocje, problemy, urazy

4. Prognoza

a). tranzyty liczb

b). miesiące osobiste

5. Charakterystyka liczb złożonych

 

Kurs III stopnia jest propozycją dla pasjonatów numerologii, którzy chcą wiedzieć więcej i wykorzystywać numerologię jako narzędzie pracy z klientem. Zawiera dużo wiedzy psychologicznej.