σwna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

Anio³ S³oneczny

 

Do poczytania:

Prosperita

Deepak Chopra

Myœlenie kwantowe

Inspiracje Prosperity

 

Psychosomatyka

Wybaczanie

Afirmacja

Evelyn Monahan

Wewnκtrzne Dziecko

Mi³oœζ bezwarunkowa

Terapie inne

 

ZwiΉzki

Harmonia serca

Emocje

NAO

 

Czakry

Numerologia

Astrologia

Astrologia Wedyjska

Sny

 

Anio³y

Hierarchie

Regent

S³oneczny

Archanio³y

Archaii

Elohim

Barwne promienie

Modlitwy

Afirmacje

Karty Anio³σw

Arkana

Krσlestwa

Opowieœci

Wiersze

KsiΉΏki

Talie

 

Reiki

Co to jest Reiki?

Historia

Udzielanie

Wymiana energetyczna

Mistrzowie

Uzdrawianie w Reiki

Delikatnoœζ

KrΉg Reiki

Reiki i radoœζ

rσd³o m³odoœci

KsiΉΏki i strony

 

Medytacja

Artyku³y

Publikacje

Lektury

Linki

 

 

 

Anio³ S³oneczny pomaga w sprawach uczuciowych i emocjonalnych, a takΏe wtedy, kiedy pracujesz nad w³asnym "ego". Wspiera odczuwanie œrodowiska i otoczenia, w ktσrym realizujesz cel swojej inkarnacji. Jest szczegσlnie pomocny, kiedy opanujΉ ciκ czarne myœli i potrzebujesz wyciszenia emocjonalnego, opanowania wewnκtrznego chaosu.

ZnajdŸ swojego Anio³a Opiekuna zgodnie ze swojΉ datΉ urodzenia.

1. Vehujah 21 III – 3 VI – 18 VIII – 30 X – 9 I
2. Yeliel 22 III – 4 VI – 19 VIII – 31 X – 10 I
3. Sitael 23 III – 5 VI – 20 VIII – 1 XI – 11 I
4. Elemiah 24 III – 6 VI – 21 VIII – 2 XI – 12 I
5. Mahasiah 25 III – 7 VI – 22 VIII – 3 XI – 13 I
6. Lelahel 26 III – 8 VI – 23 VIII – 4 XI – 14 I
7. Achajah 27 III – 9/10 VI – 24 VIII – 5 XI – 15 I
8. Kahetel 28 III – 10/11 VI – 25 VIII – 6 XI – 16 I
9. Haziel 29 III – 12 VI – 26 VIII – 7 XI – 17 I
10. Aladiah 30 III – 13 VI – 27 VIII – 8 XI – 18 I
11. Lauvuel 31 III – 14 VI – 28 VIII – 9 XI – 19 I
12. Hahaiah 1 IV – 15 VI – 29 VIII – 10 XI – 20 I
13. Jezalel 2 IV – 16 VI – 30 VIII – 11 XI – 21 I
14. Mebahel 3 IV – 17 VI – 31 VIII – 12 XI – 22 I
15. Hariel 4 IV – 18 VI – 1 IX – 13 XI – 23 I
16. Hakamih 5 IV – 19 VI – 2 IX – 14 XI – 24 I
17. Lauviah 6 IV – 20 VI – 3 IX – 15 XI – 25 I
18. Kaliel 7 IV – 21 VI – 4 IX – 16 XI – 26 I
19. Leuviah 8 IV – 22 VI – 5 IX – 17 XI – 27 I
20. Pahaliah 9 IV – 23 VI – 6 IX – 18 XI – 28 I
21. Nelchael 10/11 IV – 24 VI – 7 IX – 19 XI – 29 I
22. Yeiayel 11/12 IV – 25 VI – 8 IX – 20 XI – 30 I
23. Melahel 13 IV – 26 VI – 9 IX – 21 XI – 31 I
24. Hahujah 14 IV – 27 VI – 10/11 IX – 22 XI – 1 II
25. Nith-hajah 15 IV – 28 VI – 11/12 IX – 23 XI – 2 II
26. Haaiah 16 IV – 29 VI – 13 IX – 24 XI – 3 II
27. Yeratel 17 IV – 30/1 VII – 14 IX – 25 XI – 4 II
28. Seheiah 18 IV – 1/2 VII – 15 IX – 26 XI – 5 II
29. Reiyel 19 IV – 3 VII – 16 IX – 27 XI – 6 II
30. Omael 20 IV – 4 VII – 17 IX – 28 XI – 7 II
31. Lekabel 21 IV – 5 VII – 18 IX – 29 XI – 8 II
32. Vasariah 22 IV – 6 VII – 19 IX – 30 XI – 9 II
33. Yehuiah 23 IV – 7 VII – 20 IX – 1 XII – 10 II
34. Lehahiah 24 IV – 8 VII – 21 IX – 2 XII – 10 II
35 Khavaquiah 25 IV – 9 VII – 22 IX – 3 XII – 11 II
36. Menadel 26 IV – 10 VII – 23 IX – 4 XII – 12 II
37. Aniel 27 IV – 11 VII – 24 IX – 5 XII – 13 II
38. Haamiah 28 IV – 12 VII – 25 IX – 6 XII – 14 II
39. Rehael 29 IV – 13 VII – 26 IX – 7 XII – 15 II
40. Yeiazel 30 IV – 14 VII – 27 IX – 8 XII – 16 II
41. Hahahel 1 V – 15 VII – 28 IX – 9 XII – 17 II
42. Mikael 2 V – 16 VII – 29 IX – 10 XII – 18 II
43. Veuliah 3 V – 17 VII – 30 IX – 11 XII – 19 II
44. Yelahiah 4 V – 18 VII – 1 X – 12 XII – 20 II
45. Sealiah 5 V – 19 VII – 2 X – 13 XII – 21 II
46. Ariel 6 V – 20 VII – 3 X – 14 XII – 22 II
47. Asaliah 7 V – 21 VII – 4 X – 15 XII – 23 II
48. Mihael 8 V – 22/23 VII – 5 X – 16 XII – 24 II
49. Vehuel 9 V – 23/24 VII – 6 X – 17 XII – 25 II
50. Daniel 10 V – 24/25 VII – 7 X – 18 XII – 26 II
51. Hahasiah 11 V – 26 VII – 8 X – 19 XII – 27 II
52. Imamiah 12/13 V – 27 VII – 9 X – 20 XII – 28/29 II
53. Nanael 13/14 V – 28 VII – 10 X – 21 XII – 1 III
54. Nithael 15 V – 29 VII – 11 X – 22 XII – 2 III
55. Mebahiah 16 V – 30 VII – 12 X – 23 XII – 3 III
56. Poyel 17 V – 31 VII – 13 X – 24 XII – 4 III
57. Nemamiah 18 V – 1 VIII – 14 X – 25 XII – 5 III
58. Yeyalel 19 V – 2 VIII – 15 X – 26 XII – 6 III
59. Harahel 20 V – 3 VIII – 16 X – 27 XII – 7 III
60. Mitzrael 21 V – 4 VIII – 17 X – 27 XII – 8 III
61. Umabel 22 V – 5 VIII – 18 X – 28 XII – 9 III
62. Jah-hel 23 V – 6 VIII – 19 X – 29 XII – 10 III
63. Anauel 24 V – 7 VIII – 20 X – 30 XII – 11 III
64. Mehiel 25 V – 8 VIII – 21 X – 31 XII – 12 III
65. Damabiah 26 V – 9 VIII – 22 X – 1 I – 13 III
66. Manakel 27 V – 10 VIII – 23 X – 2 I – 14 III
67. Ayael 28 V – 11 VIII – 24 X – 3 I – 15 III
68. Habuhiah 29 V – 12 VIII – 25 X – 4 I – 16 III
69. Rafael 30 V – 13 VIII – 26 X – 5 I – 17 III
70. Yamabiah 31 V – 14 VIII – 27 X – 6 I – 18 III
71. Haiiael 1 VI – 15/16 VIII – 28 X – 7 I – 19 III
72. Mumiah 2 VI – 16/17 VIII – 29 X – 8 I – 20 III